2017 Yılı İl Müftü Yardımcılığı ve İlçe Müftülüğü İçin Nakil Sonuçları

-DUYURU-

2017 yılı İl Müftü Yardımcılığı ve İlçe Müftülüğü için nakil talebinde bulunan veya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereği Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülen personelimizden, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu ataması gerçekleştirilenler, bugün (21.09.2017) saat 18.00 itibarıyla DİBBYS Programındaki Bana Özel Menüsü altında yer alan Atama Nakil Sonucumu Göster bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​

Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlara Duyuru

2017 Yılında İhtisas Kurslarından Mezun Olup Vaiz Olarak Atanmaya Hak Kazananlar İle İlgili Duyuru

D U​ Y U R U

“Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği" nin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 inci fıkrası gereği 31 Temmuz - 08 Ağustos 2017 tarihleri arasında Başkanlığımız Merkezinde yapılan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerini bitirme ve Vaizliğe giriş sınavında başarı olanlardan “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır:

2017 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Sınav Tarihleri

2017 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Sınav Tarihleri

Adaylar Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Sınav Tarihlerini DİBBYS Üzerinden "Sınav İşlemlerim" Bölümünden Öğrenebileceklerdir.

NOT:

Sınava Girecek Adaylar Saat:09.00'da Başkanlığımız Merkezinde Hazır Bulunmaları Gerekmektedir.

Avrupa MBSTS Puanı : 82.2222

Avrasya MBSTS Puanı : 76.2963

İrtibat Telefon : 0 312 295 76 26

2017 III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı

III. Dönem Eylül 2017 Hafızlık Tespit Sınavı

​ Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 25 Eylül 2017 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

1. Hafızlık tespit sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

S.N
SINAVIN YAPILACAĞI İLLER​
SINAV MERKEZLERİ
1-Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü
2-Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğü
3-Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü
4-Erzurum Ö. N. Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü
5-İstanbul H. Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü
6-İstanbul Kartal İlçe Müftülüğü
7-Manisa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Nakil İsteyen Kur'an Kursu Öğreticilerinin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

​2017 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerinin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

a) Kur'an kursu öğreticilerinden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

b) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 1-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları İl müftülüklerine müracaatta bulunacaklardır.

c) İhtiyaç odaklı 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için;

2017 Diyanet Tekniker Alımı Tercih İşlemleri

Yapılan açıklamalara göre;

2017 Yılı Tekniker Alım Sınavı'na (Sözlü) katılarak sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 26.07.2017 tarihinden itibaren 30.07.2017 tarihi saat: 23,59.00’ a kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden giriş yaparak beş (5) tercih yapacaklardır.

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri mer’i mevzuat hükümleri uyarınca elektronik ortamda yapılacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 31.07.2017 tarihinde https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Diyanetten İvedi Duyuru!

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı İl / İlçe Müftülükleri ile Dini Yüksek İhtisas / Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli tüm personelin DİBBYS'de kayıtlı fotoğraflarının belirtilen standartlara uygun biometrik fotoğraflarla 31 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar güncellenmesini talep etti.

FOTOĞRAF STANDARTLARI

* Biometrik fotoğraf.

* Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeli ile birlikte tamamen görünür olmalıdır.

* Fotoğrafta leke ve bükümler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.

* Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır.

* Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar Gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.

Uzun Süreli Yurtdışında Görevlendirilecek Personelde Aranan Şartlar

Başvuracaklarda Aranan Şartlar

 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,

 Başkanlığımız merkez veya taşra teşkilatında, araştırmacı kontenjanı için (adaylık dâhil) en az 3 yıl, stajyer kontenjanı için 4 yıl çalışmış olmak,

 Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

 Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

 Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

 Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

Yurtdışında Görevlendirilecek Personel Alımında İstenen Belgeler

Başvuracaklardan İstenen Belgeler

 Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,

 Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,

 Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi,

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, stajyer kontenjanı için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden en az doksan (90) puan veya bunlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir,

 Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,

 Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.

Diyanet Uzun Süreli Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı 2017

(Yurtdışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)
ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300(üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında
sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

DİB Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilen Personel Kontenjan Listesi

2017 YILINDA YETŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI
İÇİN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I)
SAYILI CETVEL

DİB Yetiştirilmek Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Personel Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından yapılan duyuruya göre;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Baş-
kanlığımızca, 2017 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla on (10) personel gönderilecektir.

I. Kontenjanların Amacı
 Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması,
staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.

II. Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,

2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları 2017

10-20 Temmuz arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavının sonuçları açıklandı.

2017 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız

03.03.2017 Cuma Hutbesi "Firdevs Cennetine Mirasçı Olmak"

FİRDEVS CENNETİNE MİRASÇI OLMAK

Aziz Müminler!
Hz. Ömer'in rivayet ettiğine göre Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabıyla sohbet ettiği esnada kendisinde vahiy alameti belirdi. Bir müddet bekledikten sonra kıbleye yöneldi. Ellerini semaya açtı ve Rabbine şöyle niyazda bulundu: “Allah'ım! Bize nimetini artır, eksiltme! Bizi onurlandır, zelil eyleme! Bizi istediğimize ulaştır, mahrum etme! Bizi üstün kıl; zayıf duruma düşürme! Bizi razı olduklarından ve senden hoşnut olanlardan eyle!”

Kardeşlerim!
Efendimiz, bu duanın ardından, “Az önce bana on âyet indirildi. Kim bu âyetlerde belirtilenleri hayatına yansıtırsa cennete girer.” buyurdu ve Müminûn Suresi'nin ilk on âyetini okudu.

24.02.2017 Cuma Hutbesi "Allah'a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavezeteyn Suresi"

Aziz Müminler!

Hutbemin başında okuduğum Felak ve Nâs Surelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”1 “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, yani mutlak sahip ve hâkimine, insanların İlâhına sığınırım.”2

Kardeşlerim!

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş