03.03.2017 Cuma Hutbesi "Firdevs Cennetine Mirasçı Olmak"

FİRDEVS CENNETİNE MİRASÇI OLMAK

Aziz Müminler!
Hz. Ömer'in rivayet ettiğine göre Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabıyla sohbet ettiği esnada kendisinde vahiy alameti belirdi. Bir müddet bekledikten sonra kıbleye yöneldi. Ellerini semaya açtı ve Rabbine şöyle niyazda bulundu: “Allah'ım! Bize nimetini artır, eksiltme! Bizi onurlandır, zelil eyleme! Bizi istediğimize ulaştır, mahrum etme! Bizi üstün kıl; zayıf duruma düşürme! Bizi razı olduklarından ve senden hoşnut olanlardan eyle!”

Kardeşlerim!
Efendimiz, bu duanın ardından, “Az önce bana on âyet indirildi. Kim bu âyetlerde belirtilenleri hayatına yansıtırsa cennete girer.” buyurdu ve Müminûn Suresi'nin ilk on âyetini okudu.

24.02.2017 Cuma Hutbesi "Allah'a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavezeteyn Suresi"

Aziz Müminler!

Hutbemin başında okuduğum Felak ve Nâs Surelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”1 “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, yani mutlak sahip ve hâkimine, insanların İlâhına sığınırım.”2

Kardeşlerim!

2017 Diyanet Umre Hizmetinde Görevli Olmanın Şartları

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur
içerisinde yerine getirmeleri bakımından organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli
görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her
kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Önceki yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2017 umre
organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
I- Personel Seçimine İlişkin Esaslar
A) Kafile Başkanı;
1. Başkanlığımız taşra birimlerinde halen il müftüsü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,
ilçe müftüsü, vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, baş imam-hatip ve kur'an kursu baş

2017 Diyanet Umre Görevlisi Sözlü Sınav Konuları

AÇIKLAMALAR
Adaylar:
1- Kur’an-ı Kerim kapsamında ezber ve yüzüne okuma, tecvit bilgisi, meharic-i
huruf ve meal yönlerinden değerlendirilecektir.
2- Mesleki bilgiler; itikat, ibadet, siyer ve ahlak yönlerinden değerlendirilecektir.
3- Temsil yeteneği kapsamında fiziki ve sağlık durumu, hitabet, iletişim ve yönetim
kabiliyeti yönünden değerlendirilecektir.

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Ücretli Öğretici Alım Şartları

Diyanetin sunduğu eğitim öğretim hizmetlerinin mevcut personel ile karşılanamaması durumunda Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticileri görevlendirilebilecektir.

Kur'an Kurslarında eğitimin sekteye uğramaması için yapılan ücretli öğretici alımı bağlı bulunan müftülüğün ihtiyacına göre düzenlenmektedir.Başvuru yapılan müftülüklerin ilanlarını takip etmek gerekmektedir.Başvuru yapılmaması halinde KPSS ve DHBT sınavları doğrultusunda alım gerçekleşmektedir.

Ücretli Öğretici Alımında Aranan Şartlar Şunlardır;

1- 2014 yılında yapılan KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan alanlar arasından valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyon/ları marifetiyle yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,

2017 Diyanet İhtisas Kursu Sözlü-Uygulamalı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İhtisas kursu için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Nisan-Mayısta yapılacak olan sınavla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir

Sınav İşlemleri:
a. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla belirtilen kontenjanda sıralamaya girebilen adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.
Sözlü-Uygulamalı Sınav:
a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 900 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (900’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)
b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

2017 MBSTS Başvuru İşlemleri

MBSTS BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemeleri www.diyanet.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr internet adreslerinden yapılacak duyuru ile bilgilendirilecektir.

2. Adaylar öncelikle http://www.osym.gov.tr internet adresi aracılığı ile sınav başvurularını yapacaklardır.

3. Belirlenen sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden ödenebilecektir.

a) Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.

b) Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”ndaki “Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.

2017 MBSTS Başvuru Tarihi Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvuru tarihi ve sınav tarihi açıklandı.

2017 MBSTS başvuru tarihi : 17.02.2017 - 27.02.12017

2017 MBSTS sınav tarihi :08.04.2017

Sınav sonuçlarınında 05.05.2017 tarihinde açıklanması öngörülmüştür.

17.02.2017 Cuma Hutbesi "Asr Suresinin Öğrettiği Hakikatler"

ASR SURESİ'NİN ÖĞRETTİĞİ HAKİKATLER

Aziz Müminler!
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kısa ama anlamı oldukça derin bir sure vardır. Bu sure, insanı ebedî hüsrandan kurtarıp bitmez tükenmez nimetlere ulaştıracak yolları özlü bir şekilde ortaya koymaktadır. İşte bu sure, Asr Suresi'dir.1 Asr Suresi, bizlere hayat veren beş hakikati öğretmektedir. Geliniz bugünkü hutbemizde bu beş hakikate hep birlikte kulak verelim.

Aziz Kardeşlerim!
Asr Suresi'nin bizlere öğrettiği birinci hakikat, zaman bilincidir. İnsan, zamanla sınırlı bir varlıktır. Yüce Rabbimiz, surenin hemen başında وَالْعَصْرِۙ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍۙ.

İkinci kez Umreye Gidecek Olan Ek Vergi Ödeyecek Mi?

Umre fiyatları 2017 listesi açıklandı. Yine bu süreçte ikinci kez umreye gidecekler için sevindirici haber geldi.

Umre Kayıt Ekranı Girişi


2017 Umre Kayıt Ekranı Giriş için Tıklayınız

Kayıt İşlemi 4 Adımdan Oluşmaktadır.2017 Umre Kayıt Ekranı Giriş için yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Umrenin Zamanı Var mıdır?

Umre Zamanı
Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş her hangi bir zaman yoktur. Arefe ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir.

Arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler hac menasikinin yapıldığı günlerdir.

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre hac için niyetli olmayanlar; teşrik günleri dâhil yılın her gününde umre yapabilirler.
Maliki mezhebine göre hac için niyetli bulunanlar, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şafii mezhebine göre ise veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

Umrenin Ramazan ayında yapılması daha faziletlidir. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam,

"Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir" buyurmuştur. (Tirmizî, Hac, 90. III, 276.)

Umre Nedir?

UMRE
Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah'a kulluk etmek anlamlarındaki "a-m-r" kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye de "hacc-ı asgar" (küçük hac) denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa'y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.

Umrenin Hükmü
Müslüman'ın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

Umre Pasaport İşlemleri

Hacca gitmek için kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları ya da umre vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pasaport ve vize almak zorundadırlar.

Peki hac ve umre için pasaport başvurusu nasıl yapılır? Hac ve umre için pasaport müracaatı nasıl yapılır ve hangi belgeler gereklidir? Pasaport işlemleri kaç günde biter ve bu başvuru HAC VE UMRE İÇİN PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİaç günde sonuçlanır?

Suudi Arabistan Konsolosluğu, hac ve umre vizesi için yeni çipli pasaport ( e-Pasaport) uygulamasına geçmiş olup eski tip pasaportları kabul etmemektedir. Eski tip pasaportlarla herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Eski tip pasaportlarınız varsa bunları yenilemeniz gerekmektedir.

Çipli Pasaport ( e-Pasaport) Nasıl Alınır?
Uluslar arası standartlarda hazırlanan e-Pasaportlar 1 Haziran 2010 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır.

2017 Umre Fiyatları

Umre fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Merakla beklenen Umre fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar çıkışının ardından Türk Lirası üzerinden açıklandı.

2017 Yılı Umre turlarının fiyatlarını TL olarak görüntülemek için lütfen tıklayınız

Hac ve Umre fiyatları 2017 öncesinde paylaşıldı. Doların son dönemde sürekli tarihi zirvesini yenilemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dövizleri bozdurun" çağırısını Diyanet İşleri Başkanlığı olumlu karşıladı ve Umre fiyatları bu kez Türk Lirası üzerinden açıklandı. Her yıl binlerce vatandaşın hac ve umre ziyareti yaptığı ülkemizde, Diyanet'in hac ve umre fiyatları konusunda yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi ve umre fiyatları 2017 listesi belirlendi.

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş